2009: Innfarten

Etter riving av den gamle bensinstasjonen på Kolvereid ble det satt opp en ny på samme sted. Innfarten åpnet som Esso-stasjon i februar 2009.

2006: Helgeland Betong

Dette året ble det store gjennomslaget for salg av støpesand til større kunder. Dette var noe vi jobbet med ei stund, og dette året fikk vi også CE-merking NS-EN 12620.

2005: Nærøy kommune

Siden 2005 har vi hatt ansvaret for vintervedlikehold av veier i Kolvereid og omegn – på oppdrag fra Nærøy kommune. Dette medførte at vi investerte i nytt brøyteutstyr som effektiviserte arbeidet betraktelig. 

2005: Spillum Båtforening

Vi leverte 50 meter komplett kaianlegg med utriggere, forankringsmateriell, og sørget også for utlegging av anlegget. Dette er en av mange kaileveranser vi har hatt de siste årene.

2005: Steine Samdrift

Dette var et av de nye fjøsene i vårt distrikt som vi hadde betongleveransen til. Oppdraget med samdriftsfjøset var det Ole Joar Bergslid Service AS som stod for.