2004: Rørvik Torg

Dette oppdraget ble utført i 2004 av Veidekke. Alt av betong som ikke er betongelement, er levert fra oss. Dette er et bygg som i hovedsak består av betong.

2003: Hundhammerfjellet vindmøllepark

Her har vi levert betong til både kaianlegg og fundament til vindmøllene. Oppdraget ble i hovedsak utført av Multibygg AS. Oppdraget ble for vår del startet i 2003 og er under videre utvikling med forhåpentligvis nye leveranser av betong.

2003: Norveg

Dette var et meget spesielt prosjekt, ikke bare for vår del, men alle som bor i Ytre Namdal. Det er et meget fint bygg som ble utført av Stjern AS i 2003-2004. Leveringa var på cirka 2500 kubikkmeter. Se mer om dette bygget på Norvegs egen hjemmeside.  

2002: Sykeheimen

Sykeheimen på Kolvereid ble vårt første prosjekt. Dette arbeidet ble utført av GL-Bygg AS i 2002, og var på cirka 2000 kvadratmeter. Dette var et meget viktig prosjekt for vår del; det var med på å skape ei solid bedrift, spesielt fordi det var vår første storleveranse.

2002: Søsterskipet

Dette var også ett av våre første store prosjekt – som var med på å skape vår solide bedrift. Prosjektet ble utført av Stjern AS i 2002, og leveransen var på cirka 2500 kubikkmeter.