Slagkraft kantslåmaskin

Vi har siste 6 årene hatt kontrakt på alt av kantklipping på riks- og fylkesveier for Mesta i Ytre Namdal. Da er gjerne disse to i bruk – 2011-modeller Slagkraft Craft 401 kantklippere med 1,5-meters klippehoder og sjumetersarm.  

Spearhead sageaggregat

Vi legger vekt på å ha fleksibelt utstyr tilgjengelig. Dette er et 2011-modell, tremeters Spearhead sageaggregat som er tilleggsutstyr til våre Slagkraft kantklippere. Et effektivt hjelpemiddel mot gjengroing av eksempelvis veier.