Grusprodukter

Produkter / Grusprodukter

Våre grusprodukt

GrusproduktFor oss er intet oppdrag for lite – eller for stort.

Vi kan levere våre produkter med hjullaster i nærområdet (Kolvereid), med tippsemi som rommer opptil 33-tonns last, og til kai om bord i båt. Pris fås på forespørsel

 • Fyllmasser
 • Usortert støpesand
 • Grovpukk/ skarstein natur og knust
 • Strøsand 0/6mm & 0/8mm – med og uten saltblanding
 • Støpesand 0/8mm godkjent NS-EN 12620
 • Natursingel og knust singel8/16mm godkjent NS-EN 12620
 • Knust singel 16-32mm
 • Veigrus 0/20 sortert
 • Veigrus 0/20 knust/ sortert
 • Subbus 0/8mm
 • Subbus0/16mm
 • Subbus 0/32mm

Andre kvaliteter kan produseres på bestilling.

NB: Vi har i tillegg mye grovpukk og større steiner som er sortert ut, som kan egne seg til hager eller andre prosjekter der kunder ønsker større, runde steiner.

Info/ bakgrunn til vår grusgruve

Nærøysund Kraftbetong AS driver Storbjørkåsen grusgruve, som er en løsmasseforekomst på cirka 5 millioner kubikkmeter. Denne grusgruva ligger én kilometer utenfor kommunesenteret Kolvereid i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Forekomsten har delvis vært dårlig utnyttet/drevet frem til vi overtok i 2003. Fra overtakelsen har vi sett et stort potensial i denne grusgruva. Vi har drevet med innleid produksjon av sortering med det siste innen sorteringsutstyr for å komme frem til den optimale og stabile siktekurve. Under denne perioden er grusen utprøvd i både steinproduksjon, ferdigbetong, og skb-betong.

Grusgruve

Vi har under disse prøvene fått svært gode tilbakemeldinger fra kundene. Dette gjorde at vi i 2005 bestemte oss for å få godkjent tilslaget til betongproduksjon. Nye prøver av produksjonen sommeren 2005 – på cirka 15000 tonn – ble innsendt til prøving, og resultatet av prøvene etter den nye standarden NS-EN 12620 var svært positive. Prøver tatt av vår eget labratorium under sorteringene i 2004 og 2005 viste i tillegg svært jevne resultater. Vi så derfor at tiden var inne for å få grusen godkjent hos Kontrollrådet og få CE-merking etter NS-EN 12620. Grusen fikk denne utmerkelsen i april 2006.

I 2007 og 2008 investerte vi nærmere 10 millioner kroner for å ha på plass topp moderne sorteringsutstyr, flere hjullastere med godkjent vekt m/utskrift, to tippsemi, sorteringsverk  – samt at vi oppgraderte prøvelabriatorium, kvalitetsystemer og så videre. Dette gjorde at vi kunne øke uttaket fra gruva betraktelig.

Ved vårt anlegg i Ottersøy, cirka 16 kilometer fra gruva, har vi et eget kaianlegg for utskiping av grusen. Dette gjør at vi får noe transport på grusen, men det har flere fordeler for våre kunder: Området ligger midt i leia og gir lave fraktkostnader med båt, kaileie unngås, og det er svært milde vintre i området.

Vi disponerer cirka 6 mål sjøtomt, noe som gjør at vi kan kjøre opp store gruslagre sommerstid.

Grusen har en rekke fordeler/ egenskaper for bruk som tilslag til element- og betongindustri:

 • Grusen er ikke reaktiv, kun 10,2% + sikkerhetsmarginen på 5% gir et innhold av reaktive bergarter (SV) på 15,2%
 • Grusen gjør at betongen får en meget god bevegelighet/ støpbarhet, både sand og singelkorn er runde. Dette gir utslag i en svært lav flislighetsindeks på singelen på kun 2,7%
 • Grusen mangler ikke filler/ finstoff, dette gjør at vegger og gulv får en fin overflate, og at betongen ikke har lett for å separere.
 • Grusen er  fra april 2006 sertifisert etter NS-EN 12620 og CE-merket fra Kontrollrådet for betongprodukter.

Vi garanterer våre faste kunder høy kvalitet på våre produkter og tjenester, leveringsdyktighet gjennom hele vinteren – alt til en konkurransedyktig pris.