Utskiping

Storbjørkåsen Grustak

Fra Kolvereid skipes ut støpesand til ulike kunder langs kysten.
Bilde fra Brækkankaia på Kolvereid. Lasting av Helene II.

Steinbrudd midt i skipsleia

På Stakkskaret på Vikna har vi et steinbrudd der vi leverer fjell i alle ulike fraksjoner. Fjellet har svært høy kvalitet.
 • Strøsand 0/6mm
 • Subbus 0/6mm
 • Veigrus 0/11mm
 • Veigrus 0/16mm
 • Veigrus 0/32mm
 
 • Knust singel 8/16mm
 • Pukk 20/60mm
 • Pukk 20/120mm
 • pukk 0/120mm
  Andre fraksjoner leveres også på forespørsel. Utskipning.  
Knusing av fjell på Stakkskaret i Vikna.
  Siden oppstarten i 2010 har vi i Nærøysundgruppen levert cirka 1 000 000 tonn til mange ulike prosjekter i Ytre Namdal og utskipet mange båter med varer herfra. Varene fra bruddet er i all hovedsak gått til både betong og til ulike veiprosjekter på riks- og fylkesveier. Det er lagt ned mye arbeid i CE-deklarasjoner av ulike fraksjoner, som eksempelvis veigrus 0/11-0/16-0/32 og singel 8/22 og så videre. Vi kan dermed levere ønskede fraksjoner – uansett små eller store kvanta – og vi samarbeider på båtfrakt med blant andre Seaworks, som har bånd med lengder opptil 30 meter. Dermed trenger man ikke kai for å kunne ta imot varene. Meyership er også  en samarbeidspartner på båtfrakt. Følgende fraksjoner leveres som standard fra vårt brudd :
 • 0/8 mm CE
 • 0/11 mm CE
 • 0/16 mm CE
 • 0/32 mm CE
 • 0/100 mm
 • 8/16 mm
 • 8/22 mm CE
 • 11/22 mm
 • 22/100 mm CE
 • 22/120 mm
 • 22/150 mm
 • Samfengtfjell
 • Andre fraksjoner leveres på bestilling
Vi kan tilby leveranser levert ulike lastebiler eller semier med ønskede kvanta i fra 1-35 tonn fast pris levert. Levert med båt  fra 550 – 2500 tonn, med eller uten transportbånd.